Nieuw leven door de remise

Gepubliceerd op 10-05-2019, 15:46

Op het voormalige NZH-/Connexxion-terrein aan de Leidsevaart was tientallen jaren een tram- en busremise gevestigd. Inmiddels is op het terrein een nieuwe woonwijk met ruim 200 woningen gerealiseerd: Remise Haarlem.

Nieuw leven door de remise

De totstandkoming nam ruime tijd in beslag. Mede als gevolg van de crisis moesten de ambitieuze plannen regelmatig worden bijgesteld. Maar het resultaat mag er zijn. Reden genoeg voor ontwikkelaar Hoorne Vastgoed om een publicatie uit te geven over de totstandkoming van de wijk. Daarin komen alle betrokken partijen aan bod: van bewoners tot de stedenbouwkundig architect, van de visboer tot de wethouder en van de Vomar-directeur tot één van de jongste bewoners van de wijk. En van die laatste groep heeft Remise Haarlem er veel, wat er elke dag op straat te zien is. Vandaar ook de dubbele titel van het boekje: nieuw leven voor de remise.

De Coalitie verzorgde de volledige productie van de publicatie, die werd verspreid onder bewoners en omwonenden van Remise Haarlem en onder relaties van Hoorne Vastgoed.