Gevaarlijke stoffen?

Gepubliceerd op 11-07-2019, 14:05

De nieuwste editie van de De BK breed, het relatiemagazine van BK ingenieurs, staat in het teken van 'gevaarlijke stoffen'. Denk daarbij aan asbest, al jarenlang een bekend 'fenomeen', maar ook aan een relatieve nieuwkomer als PFOS, waar de laatste tijd in de media veel aandacht aan wordt besteed.

Gevaarlijke stoffen?

BK ingenieurs heeft regelmatig te maken met deze en andere 'gevaarlijke stoffen', vaak in relatie met complexe bodemsaneringen op onder meer voormalige stortplaatsen, terreinen van gasfabrieken en petrochemische plants. In al die jaren is er voortdurend sprake geweest van veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook op technisch gebied.

De belangrijkste factor is en blijft de gezondheid van (en de gezondheidsrisico's voor) mensen. Dat is dan ook de reden dat er nogal eens media-aandacht is voor projecten waarbij 'gevaarlijke stoffen' betrokken zijn. In dat werkveld is het zaak om aandacht te houden voor gezondheid en veiligheid en tegelijkertijd een nuchtere blik te houden en te werken op basis harde en controleerbare feiten, aldus adjunct-directeur Eric Mathôt van BK ingenieurs.

Verder worden in de BK breed diverse projecten belicht, vertelt bodemadviseur Linda Roskes over het continue veranderende veld van bodemonderzoek en is er aandacht voor de toenemende aandacht voor chroom-6 en de veiligheidsrisico's daarvan. Met daarnaast de medewerkersrubriek 'Bij BK' en artikelen over BK Ecosys en BK Bouw- en Milieuadvies ligt er weer een gevulde en gevarieerde editie van de BK breed, die zowel in print als digitaal verschijnt.