Energieke middag over toekomst IJmond

Gepubliceerd op 24-02-2023, 20:00

Op energieke wijze de toekomstige landkaart van de regio schetsen. Dat was het doel van IJmond Energiek 2040-2050, in Chateau Marquette in Heemskerk. Na een prikkelende inleiding door Adriaan Geuze (hoogleraar landschapsarchitectuur TU Delft) volgde een talkshow met drie gasten, onder leiding van gespreksleider/interviewer Jaap Sluis. Er waren circa 130 bezoekers aanwezig onder wie veel ondernemers uit de IJmond en Zaanstreek en vertegenwoordigers van overheden en het onderwijs. De Coalitie produceerde deze bijeenkomst, in opdracht van de Ondernemersvereniging IJmond.

 

Energieke middag over toekomst IJmond

Tijdens de talkshow vertelde Jeroen Klumper dat hij als directeur duurzame transitie van Tata Steel een unieke kans ziet om op een  ideale locatie aan de Noordzee iets moois te realiseren. Namelijk de transformatie van Tata Steel in een hypermodern, op waterstof draaiend staalbedrijf. Als alles meezit kan in 2026 de bouwstart plaatsvinden waarna in 2030 veel van de nieuwe installaties in bedrijf zouden kunnen zijn.

Buitengaatse windparken
Niet alleen op het land, maar ook op de Noordzee gaat - kijkend naar 2040-2050- veel gebeuren, zei Richard Engelkes van het 126 leden tellende Amsterdam IJmuiden Ofsshore Ports (AYOP). We zien buitengaats dan veel meer windparken, waterstofproductie en op waterstof varende schepen. De eerste windmolenparken, zoals het uit 2007 stammende windmolenpark Amalia voor de kust van Egmond aan Zee, zijn dan aan het eind van hun levensduur. Er komt tegen die tijd enorm veel materiaal van zee naar het land. Wat oud is circulair verwerken en wat nieuw is naar zee brengen, dáár kan de IJmond veel bedrijvigheid mee genereren, aldus Engelkes.

Hoogleraar Adriaan Geuze schetste hoe de Zaanstreek en IJmond zich mede op basis van 'rauwheid, een meedogenloze humor en een 'no bullshit mentaliteit' aan menig crisis wisten te ontworstelen. Al doende ontstond een euforie die de samenleving tekende en ver vooruit bracht. Dat industrie zich aan milieuregels heeft te houden en alles op alles moet zetten om daar werk van te maken is volgens Geuze terecht. Dat industrie wordt afgeschilderd als 'erg en lelijk' echter níet. Op basis van goed leiderschap bij de overheid, ondernemers en onderwijs moet het mogelijk zijn de IJmond met een DNA dat is opgebouwd uit ondernemingslust, vakmanschap en technologie de toekomst in te loodsen.

Aan personeel geen gebrek
Clement Kieftenbeld van Microtechniek uit Velsen-Noord leidt een machinefabriek met 135 werknemers in Velsen-Noord. Werkzaam voor onder meer de scheepvaart, de voedingsmiddelenindustrie, de ruimtevaart en Tata Steel. Aan personeel heeft hij geen gebrek. Dit dankzij een 16 jaar geleden opgerichte eigen bedrijfsopleiding. Jongeren van 14 tot 15 jaar worden al in contact gebracht met Microtechniek en zeven andere bedrijven in de regio en draaien daarna mee in een stage-carroussel. Kijkend naar 2040-2050  onderstreepte Clement Kieftenbeld de visie van Adriaan Geuze: nú doorpakken met de energietransitie van Tata Steel en de maak- en onderhoudsindustrie in de IJmond en een renaissance van de regio op gang brengen.

De foto's bij dit bericht zijn van Reinder Weidijk. Meer foto's van de bijeenkomst zijn te vinden op de site van de OV IJmond.