Over De Coalitie

Met een praktische inslag en vanuit een journalistieke achtergrond helpt communicatieadviesbureau De Coalitie opdrachtgevers om hun visie, verhaal en boodschap over te brengen. Of dat nu is richting media, zakelijke relaties, (potentiële) klanten of specifieke doelgroepen.

De Coalitie wordt gevormd door Jaap Bonkenburg, Jaap Sluis en Johan Tempelaar. Door de bundeling van onze individuele kennis, kracht en kwaliteiten, zijn we een bureau dat breed inzetbaar is in communicatietrajecten. Van bijrol tot regisseur, van interview tot bladcoördinatie, van persbericht tot mediastrategie. Waar nodig en nuttig schakelen we gespecialiseerde gelijkgestemden uit ons netwerk in, wanneer aansluitende vakgebieden als fotografie, marketing, copywriting of vormgeving in beeld komen.

Essentieel in onze aanpak is het leggen van dwarsverbanden en het verbinden van partijen wanneer we raakvlakken of samenwerkingsmogelijkheden zien. Ook dat is de verbindende kracht van De Coalitie.

Vanessa van Zalm

Met haar voorliefde voor taal en tekst én een Master in de Nederlandse Taal en Letterkunde op zak, sloot Vanessa zich als tekstschrijver aan bij De Coalitie. Ze verzorgt interviews, verslaat bijeenkomsten, redigeert (web)teksten én produceert digitale nieuwsbrieven, onder meer voor Hogeschool Inholland, Ondernemersklankbord, SportSupport en RSM.